חדשות ועדכונים

נתנאל גרופ מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השני של 2023

ועל הכרה בהכנסות וברווח מעסקת מכירת מחצית מהזכויות בפרויקט בית"ר עלית

  • אדם כהן
  • funder
  • 03.08.2023
שיתוף

ההכנסות מפעילות הנדל"ן של החברה הסתכמו בכ-252 מיליון שקל;
הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון השני הסתכם בכ-121 מיליון שקל.

אריה נתנאל, יו"ר החברה:
"הדוחות הכספיים לרבעון השני משקפים את יכולת החברה להציף ערך בעסקאות ייזום והקמה של פרויקטי נדל"ן. השלמת העסקה למכירת מחצית מהזכויות בפרויקט בית"ר עלית מאפשרת לנו להמשיך בתנופת העשייה, תוך חיזוק המאזן ומבנה החוב של החברה, וזאת במקביל להשאת ערך לבעלי המניות.
"במהלך המחצית הראשונה של השנה המשכנו לקדם במרץ את הפרויקטים השונים של החברה, בדגש על תחום ההתחדשות העירונית. נתנאל גרופ חתמה על הסכמים להקמה של כ-5,000 יחידות דיור במספר רב של פרויקטים באזורי הביקוש במרכז הארץ, ולחברה צבר פרויקטים נוסף בתחום ההתחדשות העירונית של אלפי יחידות דיור בשלבים מוקדמים יותר".
נתנאל גרופ, העוסקת בייזום, תכנון, הקמה ושיווק פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, וכן פועלת בתחום הנדל"ן להשקעה באזורי ביקוש במרכז הארץ, דיווחה הבוקר על התוצאות הכספיות לרבעון השני לשנת 2023, הכוללות הכרה בהכנסות וברווח מהעסקה במסגרתה מכרה החברה מחצית מההחזקה בפרויקט בית"ר עלית. 

הכנסות נתנאל גרופ ברבעון השני הסתכמו בכ-252 מיליון שקל, ונבעו בעיקר מהכרה בהכנסות מכירת מחצית מהחזקות החברה בפרויקט בית"ר עלית, וכן מהכרה בהכנסות ממכירת דירות בפרויקט דגניה בחולון.
נתנאל גרופ זכתה בנובמבר 2020 במכרז של מנהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון להקמת שכונת מגורים חדשה בעיר בית"ר עלית, בתמורה לכ-75 מיליון שקל. במסגרת העסקה מכרה החברה מחצית מהחזקותיה בתמורה לכ-225 מיליון שקל, המשקפים לפרויקט שווי כולל של כ- 450 מיליון שקל. יתרת ההחזקה רשומה בספרי החברה במחיר עלות.

התב"ע בפרויקט מאפשרת הקמת כ- 780 יחידות דיור וכ-5,000 מ"ר של מסחר, כאשר השכונה מאופיינת בבנייה רוויה נמוכה וכוללת כ-50 בניינים, הכוללים תמהיל מגוון של דירות בגדלים שונים, לרבות דירות פנטהאוז ודירות גן. החברה החלה בעבודות הפיתוח בשטח הפרויקט, וערוכה להתחיל להקמת הפרויקט מיד לאחר קבלת היתר הבניה, הצפוי להתקבל בחודשים הקרובים.
בימים אלו החל שלב שיווק הדירות במסגרת מכירה מוקדמת, ונכון למועד פרסום הדוח נחתמו הסכמים ראשונים למכירת דירות בפרויקט. 
להערכת החברה סך תמורת מכירת הדירות בפרויקט נאמדת בכ-1מיליארד שקל חלק החברה.

הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני של 2023 בכ-121 מיליון שקל, ומתחילת השנה הסתכם הרווח הנקי לבעלי המניות בכ-127 מיליון שקל.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של נתנאל גרופ הסתכם בסוף הרבעון השני בכ-324 מיליון שקל (כ-25% מסך המאזן). 

לקריאת הכתבה באתר funder לחצו כאן